dissabte, 30 de gener de 2010

Convocatòria: Cap acte nazi a Tarragona

Cap acte Nazi a Tarragona!

Fa poc més d'un any els tarragonins sortíem al carrer per mostrar el nostre rebuig a l'acte que volia realitzar el 12 d'octubre el partit nazi Alianza Nacional, ara ens toca tornar a sortir al carrer per evitar que un altre partit nazi com és el MSR segueixi realitzant els seus actes a la nostra ciutat, sota una màscara d'un partit polític legal ens trobem un grup de militants neonazis, els mateixos que fa pocs dies realitzaven pintades racistes i feixistes pel barri de Sant Pere i Sant Pau, els mateixos que van acudir a la convocatòria feixista del 12 d'Octubre del 2008.

No és qüestió d’alertar a la gent i jovent de la ciutat, però si que s’ha d’advertir que no és el primer cop que es produeixen actes d’aquesta índole, a més remarcar que últimament s’ha notat un cert augment d’activitat neonazi, sobretot com ens hem referit anteriorment al multicultural barri de Sant Pere i Sant Pau. Ningú està obligat a realitzar xerrades o qualsevol tipus d’acte similar per tal de denunciar l’augment d’aquests grupuscles marginals als nostres carrers, però tothom, si un vol, pot posar el seu granet de sorra amb el simple fet d'apropar-se als actes ja organitzats i mostrar el seu rebuig cap als neonazis, aconseguint que la nostra societat sigui un pèl millor cada dia, que avanci i miri endavant cap a la igualtat i la solidaritat entre les persones, indiferentment del seu color, raça o procedència, enlloc de caure a mans d’ignorants oportunistes els quals prou mal van fer, lluny i no tant lluny d’aquí, no fa gaires anys enrere.

No podem permetre que aquesta gent embruti els nostres carrers amb el seu missatge racista i feixista amagat sota tocs socials per intentar captar sectors de la població més desfavorits i que en situacions extremes poden acabar engreixant les files d'aquests partits, hem de tenir clar que no podem culpar dels nostres problemes als immigrants que venen aquí en busca d'una segona oportunitat, els culpables estan al poder aprofitant-se de nosaltres i permeten aquests actes neonazis per distreure l'atenció dels verdaders problemes.

Cap respir al racista i al feixista.

Per una ciutat, per un barri, per nosaltres mateixos, el dissabte 6 de Febrer acudeix a mostrar el teu rebuig.

FORA NAZIS DE TARRAGONA!

El poble de Tarragona contra el feixisme.Texto en castellano en los Comentarios.

1 comentari:

BAF Tarragona ha dit...

Ningún acto Nazi en Tarragona!

Hace poco más de un año los tarraconenses salíamos a la calle para mostrar nuestro rechazo al acto que quería realizar el 12 de Octubre el partido nazi Alianza Nacional, ara nos toca volver a salir a la calle para evitar que un partido nazi como es el MSR siga realizando sus actos en nuestra ciudad, debajo de una máscara de un partido legal nos encontramos con un grupo de militantes neonazis, los mismos que acudieron a la convocatoria fascista del 12 de Octubre del 2008.

No es questión de alertar a la gente y a los jóvenes de la ciudad, pero si que se tiene que advertir que no es la primera vez que se producen actos de este tipo, además hay que remarcar que últimamente se ha notado un cierto incremento de actividades neonazis, sobretodo como hemos dicho anteriormente en el barrio multicultural de Sant Pere i Sant Pau. Nadie está obligado a realizar charlas o otro tipo de actos similares para denunciar el aumento de estos grupusculos marginales en nuestras calles, pero todo el mundo, si uno quiere, puede poner su granito de arena con el simple hecho de acercarse a a los actos ya organizados y mostrar su rechazo hacia los neonazis, consiguiendo que nuestra sociedad sea un poco mejor cada día, que avance y mire adelante hacia la igualdad y la solidaridad entre las personas, indiferentemente de su color, raza o procedencia, en lugar de caer en manos de ignorantes oportunistas los cuales suficiente daño hicieron, lejos y no tan lejos de aquí, no hace demasiados años.

No podemos permitir que esta gente ensucie nuestras calles con su mensaje racista y fascista escondio debajo de toques sociales para intentar captar sectores de la población más desfavorecidos y que en situaciones extremas pueden acabar engordando las filas de estos partidos, tenemos que tener claro que no podemos culpar a los inmigrantes que vienen aquí en busca de una segunda oportunidad, los culpables están en el poder aprovechándose de nosotros y permitiendo estos actos neonazis para distraer la atención de los verdaderos problemas.

Ningún respiro al racista y al fascista.
Por una ciudad, por un barrio, por nosotros mismos, el sábado 6 de Febrero acude a mostrar tu rechazo.

FUERA NAZIS DE TARRAGONA!

El Poble de Tarragona contra el feixisme.