divendres, 7 d’octubre de 2011

Blog R.A.S.H. Barcelona

Presentem la nova secció R.A.S.H. Barcelona.
Formada per un grup de militants antifeixistes, aquesta secció sorgeix amb l’objectiu de construir i consolidar una escena 100% política i antifeixista a la ciutat de Barcelona, que suposi un atac frontal cap al feixisme, el racisme i el capitalisme, combatent així mateix, les actituts ambigúes i apolítiques, que no són més que còmplices de les anteriors.

Durant anys, hem observat com la joventut i els moviments antifeixistes de la Nostra ciutat s’han vist seriosament afectats pel capitalisme i els seus còmplices feixistes, que han intentat constantment desmovilitzar i inclòs conduir cap a postures d’extrema dreta a molts d’ells/es. Nosaltres, com a joves conscients i compromisos/es veiem necessari passar de la teoría a la pràctica i construir un projecte que constitueixi a Barcelona una nova força de lluita.

Dit això, aprofitem per fer arribar des d’aquestes línees una salutación a la resta de seccions de l’Estat i a tot el moviment R.A.S.H. Internacional.

R.A.S.H. Barcelona, 2011.


Presentamos la nueva sección R.A.S.H. Barcelona.

Formada por un grupo de militantes antifascistas, ésta sección, surge con el objetivo de construir y consolidar una escena 100% política y antifascista en la ciudad de Barcelona, que suponga un ataque frontal hacia el fascismo, el racismo y el capitalismo, combatiendo así mismo, las actitudes ambigüas y apolíticas que no son, sino, las cómplices de las anteriores.

Durante años, hemos observado cómo la juventud y los movimientos antifascistas de nuestra ciudad se han visto afectados seriamente por el capitalismo y sus secuaces fascistas, que han intentado constantemente desmovilizar e incluso conducir hacia posturas de extrema derecha a muchxs de ellxs. Nosotrxs, como jóvenes conscientes y comprometidxs vemos necesario pasar de la teoría a la práctica y construir un proyecto que constituya en Barcelona una nueva fuerza de lucha.

Dicho lo cual, aprovechamos para hacer llegar desde éstas líneas un fraternal saludo a las demás secciones del Estado y a todo el movimiento RASH Internacional.

Cap comentari: